Sabtu, 10 April 2010

Kandungan Perlembagaan Persekutuan

Bahagian 1, Perkara 1-4, Kandungan: Negeri-negeri, agama dan undang-undang bagi persekutuan.
Bahagian 2, perkara 5-13, Kandungan: kebebasan asasi.
Bahagian 3, perkara 14-31, Kandungan: Kewarganegaraan.
Bahagian 4, perkara 32-69, Kandungan: Persekutuan: Ketua Negara, Majlis Raja-Raja dan Perundangan.
Bahagian 5, perkara 70-72, Kandungan: Negeri-negeri.
Bahagian 6: perkara 73-95, Kandungan: Perhubungan antara Persekutuan dengan negeri.
Bahagian 7: perkara 96-112, kandungan: Peruntukan-peruntukan kewangan.
Bahagian 8: perkara 113-131, Kandungan: Pilihan Raya.
Bahagian 9: Perkara 121-131, Kandungan: Kehakiman
Bahagian 10: perkara 132-148, Kandungan: Perkhidmatan Awam.
Bahagian 11: Perkara 149-151, Kandungan: Kuasa-kuasa khas menentang subversif dan kuasa darurat.
Bahagian 12: Perkara 152-160, Kandungan: Am dan pelbagai.
Bahagian 12A: Perkara 161-161H, Kandungan: Perlindungan Tambahan bagi negeri Sabah dan Sarawak.
Bahagian 13: Perkara 162-180, Kandungan: Peruntukan sementara dan peralihan
Bahagian 14: Perkara 181, Kandungan: Pengecualian Raja-Raja.
Bahagian 15: Perkara 182-183, Kandungan: Prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja.


Peruntukan Bagi Perlembagaan Negeri-negeri

Dijamin oleh perlembagaan berdasarkan kepada system Kerajaan Persekutuan. Perlembagaan negeri melaksanakan segala kuasa-kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan dan tidak boleh bercanggah dengan peruntukkan perlembagaan. Perkara berikut diubah suai daripada peruntukan perlembagaan ke atas kuasa negeri-negeri.
1. Sistem Pemerintahan: Kedudukan ketua negeri dan ketua kerajaan negeri. Fungsi dan kuasa Majlis Mesyuarat Negeri/Dewan Undangan Negeri.
2. Pentadbiran: Peruntukan kuasa autonomi dalam pentadbiran Kerajaan Negeri (lantikan dan perjalan).
3. Kedudukan agama islam: Ketua agama Islam negeri bagi negeri bersultan. Ketua agama Islam persekutuan bagi negeri tidak bersultan.
d) Kuasa-kuasa negeri: Megikut peruntukan dalam Senarai Bersama, Senarai Negeri dan Kuasa Baki Perundangan (jika perlu).

Tiada ulasan:

Catat Ulasan