Rabu, 14 April 2010

Penyelarasan Dalam Negeri dan Penyelarasan antara Persekutuan dengan Negeri

Jawatankuasa:-
1. Jawatankuasa Pembangunan Negeri
2. Jawatankuasa Perancangan Negeri
3. Jawatankuasa Keselamatan Negeri
4. Jawatankuasa Antara Kerajaan
5. Pejabat Setiausaha Persekutuan dan Perbendaharaan Malaysia
Majlis:-
1. Majlis Raja-Raja
2. Majlis Tanah Negara
3. Majlis Negara Bagi Kerajaan Tempatan
4. Majlis Kewangan Negara
Suruhanjaya:-
Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri kecuali bagi Negeri Perlis, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Melaka.

Pejabat-pejabat Utama Negeri
1. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri:-
Ia dianggap sebagai Jabatan Perdana Menteri di peringkat Persekutuan. Ketua Pentadbir utama dan Penasihat Menteri Besar/Ketua Menteri ialah Setiausaha kerajaan negeri. Fungsi utama ialah merancang dan menyelaras segala dasar negeri dan mengawal pelaksanaannya oleh jabatan dan agensi Kerajaan Negeri.
2. Pejabat Kewangan Negeri:-
Ia dianggap sebagai Pejabat Perbendaharaan di peringkat Persekutuan. Ketua Pentadbir utama ialah Pegawai Kewangan Negeri. Fungsi umum ialah merancang dan melaksanakan Dasar-Dasar Kewangan dan Belanjawan Negeri yang menggalakkan pembangunan. Mengagihkan sumber-sumber kewangan kepada jentera pentadbiran negeri dan memantau perbelanjaannya.
3. Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri:-
Ia dianggap sebagai Pejabat Peguam Negara di peringkat Persekutuan. Fungsi utama bertanggungjawab memberikan nasihat mengenai berbagai-bagai perkara berkaitan perundangan kepada Menteri Besar dan Majlis Mesyuarat Negeri.
4. Unit Perancang Ekonomi Negeri:-
Ia dianggap sebagai Majlis Pembangunan Ekonomi di peringkat Persekutuan. Fungsinya ialah merancang dan menyelaras usaha pembangunan ekonomi negeri seperti

Tiada ulasan:

Catat Ulasan